HomeProdukty / Płyty uszczelniające i uszczelki / Uszczelki grafitowe

Uszczelki grafitowe

 

Uszczelki grafitowe

Uszczelki kołnierzowe grafitowe zbrojone. Wysokiej jakości grafit wzmacniany inteligentną trójwymiarową wkładką z rozszerzonego metalu. Novaphit SSTC to klasyczne rozwiązanie z rodziny Novaphit sprawdzone miliony razy. Ten materiał uszczelki wykonany z wysokiej jakości grafitu ekspandowanego (czystość: co najmniej 99%) ma doskonałą odporność na media i oferuje maksymalną niezawodność przy zmieniających się obciążeniach. 

 

Dlaczego Frenzelit Novaphit?

Poniżej przedstawiono test, który dowodzi temu jak zachowuje Novaphit w ciężkich warunkach pracy w wysokiej temperaturze wobec standardowej uszczelki grafitowej. Zastosowanie uszczelki wysokiej jakości gwarantuje spokojną pracę urządzeń i minimalizację wycieku powierzchniowego.

 

uszczelnienie grafitowe zbrojone

Głównym czynnikiem wpływającym na wytrzymałość SSTC jest wysoka odporność na utlenianie w połączeniu ze zbrojeniem z sitaki chromowo-niklowej. Wkładka z rozszerzonego metalu odpornego na kwasy (1.4404, AISI 316 L) została specjalnie wybrana jako wzmocnienie dla uszczelki grafitowej. Zapewnia to najwyższą wydajność w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku wkładkami.

 

Trójwymiarowa wkładka

Swoją stabilność uszczelka zawdzięcza trójwymiarowej geometrii, która aktywnie uczestniczy w procesie uszczelniania, a zatem ma pozytywny wpływ na właściwości uszczelniające. Połączenie wysokiej jakości grafitu wzmocnionego metalową wkładką ma wiele zalet: 

Zoptymalizowany rozkład nacisków powierzchniowych.

Właściwości regeneracyjne optymalizują zachowanie uszczelniające grafitu.

Korzystna geometria siatki umożliwia wytwarzanie nawet wąskich szerokości uszczelek, oraz gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia podczas użytkowania.

 

uszczelka grafitowa

Bezpieczeństwo

Bezpieczna obsługa - nawet jeśli materiał zostanie przypadkowo zgięty novaphit SSTC może być stosowany jako standardowa uszczelka do prawie wszystkich zastosowań, obniżając koszty przechowywania i prawdopodobieństwo użycia niewłaściwej uszczelki. Grafitowy novaphit SSTC może być również wyposażony w technologię zapobiegającą przyleganiu do kołnierza na specjalne życzenie.

 

Koncentracja na całym systemie uszczelniania: VDI 2290

Istnieją bardziej szczegółowe przepisy, które mają zapewnić, że wymagania TA Luft są spełnione. Na jakość całego połączenia uszczelniającego wpływają nie tylko właściwości materiału, z którego wykonana jest uszczelka, ale także warunki instalacji. Aktualnie obowiązująca dyrektywa VDI 2290 w dużej mierze opiera się na kompleksowym podejściu do tworzenia systemu uszczelniającego. Znaczenie fachowej instalacji podkreślane jest tak samo, jak potrzeba dokonania dokładnych obliczeń projektowych.

 

Konstrukcja uszczelki grafitowej zgodnie z DIN EN 1591

DIN EN 1951-1 jest wyraźnie zalecana do projektowania i dokonywania obliczeń dotyczących systemów uszczelek. Zwraca się także uwagę na zastosowanie uszczelnienia projektowego klasy L 0,01 wg VDI 2290. Dzięki optymalnym osiągom Novaphit umożliwiają utworzenie uszczelnionych połączeń spełniających rygorystyczne kryteria TA Luft oraz VDI 2290.

Dostarczając uszczelki grafitowe z rodziny uszczelnień Novaphit, Frenzelit tworzy bazę do realizacji standaryzacji na skalę całej firmy na najwyższym poziomie jakości.

 

Proces produkcyjny od kopani po wyrób gotowy

Uszczelki novaphit wykonane z rozszerzonego czystego grafitu wykazują wytrzymałość na wysokie naprężenia chemiczne, cieplne i mechaniczne. Wykonują swoje zadanie w sposób niezawodny nawet wówczas, gdy dochodzi do ekstremalnych wahań warunków. Nawiasem mówiąc, uszczelki nie zawierają żadnych środków wiążących.

 

W zakresie jakości rozszerzonego grafitu występują znaczne różnice. Poniżej przedstawiono wyjaśnienie, w jaki sposób uzyskiwany jest grafit rozszerzony i jakie kryteria jakości muszą zostać spełnione.

 

Skąd pochodzi grafit?

Grafit jest uzyskiwany w kopalniach odkrywkowych i tradycyjnych. Już wybór kopalni decyduje o dalszym poziomie jakości. Równie istotne są wszystkie czynności związane ze szlifowaniem i oczyszczaniem.

 

Co zachodzi w procesie rozszerzenia?

Podstawowy grafit jest rozszerzany w procesie cieplnym, podczas którego objętość grafitu zwiększa się wielokrotnie. Elastyczna i miękka warstwa grafitowa powstaje z „kruchego” proszku grafitowego.

 

Najważniejszą cechą jakości uszczelek grafitowych jest odporność na utlenienie

Wydajność grafitu jest zasadniczo definiowana przez swoją odporność na utlenianie. Powszechne założenie, że jakość grafitu jest określana wyłącznie stopniem czystości jest nieprawidłowe. Wręcz przeciwnie: istotne jest określenie właściwości oksydacyjnych grafitu, ponieważ nawet powłoki grafitowe największej czystości mogą nie być wystarczająco odporne na utlenienie. Dzięki dokładnej selekcji podstawowego grafitu oraz kontroli 100 % przychodzących towarów pod względem tej i innych właściwości, tylko wysokiej jakości grafit jest stosowany w procesie produkcyjnym Novaphit.

 

Zalety stosowania wkładki z rozszerzonego metalu

Materiał uszczelki wykonany z rozszerzonego grafitu (poziom czystości 99 %) z impregnacją wewnętrzną oraz odporną na kwasy wkładką wewnętrzną. Wykorzystywany metal jest całkowicie odporney na kwasy i korozję.

 

Grubość zastosowanej wkładki z metalu

Uzyskuje się rozciąganie powłoki ze stali nierdzewnej (oryginalna grubość 0,15 mm) prowadzące do powstania trójwymiarowej struktury o zaprojektowanej wysokości ok 0.4 mm, będącej wynikiem poszerzenia rdzenia uszczelki.

 

Geometria wkładki ze stali nierdzewnej

Lepsza eksploatacja ciśnienia powierzchniowego, które może utwardzić grafit, ponieważ żadne „wierzchołki” nie muszą być wyrównywane. Instalacja uszczelki grafitowej odbywa się znacznie szybciej.Bez podcinania materiału wkładki. Warstwa grafitowa zamyka wkładkę całkowicie.

 

Zoptymalizowane rozłożenie ciśnienia powierzchniowego w porównaniu z innymi koncepcjami wkładek.

Uszczelki zbrojone grafitowe. Korzystna geometria siatki (wymiar diamentu = 3.0 mm) umożliwia produkcję uszczelek o bardzo wąskich szerokościach. Cecha ta jest podkreślana przez niezależne linie wyższego ciśnienia powierzchniowego. 

Łatwe przycinanie

Zalety obsługi przy wykończeniach ręcznych i domowych. Znacznie mniejsze ryzyko rozwarstwienia w przypadku zgięcia. Nawet w takim przypadku powłoka grafitowa jest całkowicie dociśnięta do wkładki, gdy ciśnienie zadziała na uszczelkę podczas instalacji w kołnierzu, tj. Większa tolerancja dla błędów popełnionych podczas instalacji.

 

Wielokrotnie zginanie wkładki jest nieodwracalne z powodu umocnienia zgniotowego, tj. Wkładka odpręża się i aktywnie bierze udział w uszczelnianiu. Gwarantuje to większe bezpieczeństwo połączenia uszczelnianego, w szczególności przy wyższych poziomach ciśnienia powierzchniowego.

Inną zaletą Novaphit w wyniku bezpośredniego porównania z gładkimi wkładkami metalowymi jest zasada konstrukcji otwartej wkładki. Oznacza to, że uszkodzenia kołnierza kompensuje nie tylko zewnętrzna powłoka grafitowa, ale znacznie grubsza warstwa.

Uszczelki grafitowe do układów wydechowych. Uszczelnienie z grafitu do zastosowań w Elektrowniach, przemyśle chemicznym, petrochemii, zakładach azotowych, przemyśle cięzkim, spalarniach odpadów oraz hutach.

Uszczelka do pary wodnej, pieca parowego, kotła parowego - do wartości nadkrytycznych

Uszczelnienia techniczne grafitowe. Uszczelka grafitowa wysokotemperaturowa. Uszczelka płaska wysokociśnieniowa. Uszczelnienie kwasoodporne. Uszczelka z wkładką zbrojona. 

 

 


 

 

 

Strefa klienta
Zarejestruj się!
Akualności
Rozwiązania technologiczne, napędzają przyszłość..
2019-01-08
              Wysokiej...
Newsletter
Wyszukaj...